Arne Zuidhoek
1941  

Tekenaar, schilder en publicist

Arne voer bij de koopvaardij, diende bij de marine, zeilde met zijn schoener De Hoop. Hij studeerde aan de Rijks Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Hij is eigenlijk tekenaar en schilder en vervaardigt zijn werk met een direct oog op boekpublicaties. Na lange tijd de aandacht gericht op de Nederlandse koopvaardij (1945-1970), nu naar een dynamisch aspect van de zeevaart: de roof.


BOEKEN

Vader Wapper 5  
Hoe grote Zwemmerik leerde zwemmen en 10 onmogelijke reizen.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Wapper Groot Vacantieboek  
Wapper Groot Vacantieboek

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De meermin van Terschelling  
De legende van De meermin van Terschelling.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Deprived of God & Country.  
The Pirate’s Way

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Varen of Vliegen  
De ondergang van de Nederlandse passagiersvaart

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Vervloekt en vereerd  
Herinneringen aan elf stoutmoedige vrouwen

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Nederlanders & het water   
Een toeristische waterroute door Nederland.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Held of schurk  
Dertien zeerovers uit de Lage Landen. Holland, Vlaanderen, Friesland en Zeeland waren maritieme gewesten. De kapiteins uit de Lage landen bevoeren alle zeven zeeën. Maar je had ook zeevarende gelukszoekers, die zich met zeeroverij bezig hielden.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Goud en roem. Wapenjongen van zeerover Laurens de Graaf.  
Een biografie van Laurens de Graaf. De Graaf is de leidende figuur van de ´Grande Flibuste´ en veroveraar van Vera Cruz.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Christenen voor Allah  
Arne Zuidhoek, een begenadigd tekenaar en schilder alsmede groot kenner van de maritieme geschiedenis, heeft met dit nieuwe boek een zeer bijzonder onderwerp aangesneden.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

In de schaduw van de vliegende Hollander  
Dit fraai uitgevoerde boek onderzoekt de talloze bronnen, die ten grondslag liggen aan de wijd verbreide legende van de Vliegende Hollander.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Het leken wel jachten  
Dit is deel 1 van een vier boeken tellende reeks onder de verzameltitel Het leken wel jachten, onderverdeeld in Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Noord-Nederland.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Piraten Encyclopedie  
Nederland dankt haar ontstaan aan de zeevaart, door agressief zeilende koopvaarders. Velen van haar zeelui waren meer. Zij waren de gesel van de zeeën.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

A-Z Pirate Encyclopedia. Deprived of God & Country (vier delen)  
Pirates, Pirates? Who were they, who were these men?

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Schoonheid als wapen   2016
De prestigeschepen en ss NIEUW AMSTERDAM

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

ARTIKELEN