Ton F.J. Pronker
1925-2014  

Schrijver

Tijdens zijn HBS-B opleiding maakte Pronker zich de volledige stof voor de stuurmansopleiding eigen en verdiepte zich autodidactisch in scheepsbouwkunde en scheepswerktuigkunde. Bij de Stoomvaart Maatschappij ´Nederland´ te Amsterdam leerde hij het rederijbedrijf. Hij verdiepte zich o.a. ook in zee- en vervoerrecht. In opdracht van de directie van de Maatschappij publiceerde hij 1950 het boek Charters, leidraad voor Gezagvoerders en Scheepsagenten. Tot 1961 werkte hij bij Vinke & Co. Amsterdam, toen de grootste Nederlandsche trampvaartreederij en o.a. de directie voerende van de Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart, waar hij betrokken was bij het management en de bevrachting van schepen. Van 1961 tot 1981 was hij als hoofd Inkoop-Vervoerdiensten verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van het grootste goederenpakket dat de Nederlandse industrie op de vervoermarkt bracht. In die hoedanigheid was hij lid van verscheidene nationale en internationale organisaties die zich met de ontwikkeling van de Europeese en internationale vervoerpolitiek bezighielden; als vicevoorzitter van de Nederlandse Raad van Zeeverladers was hij medeoprichter van de European Shippers Councils. Na zich in 1981 uit het bedrijfsleven te hebben teruggetrokken heeft hij zich op Vlieland (zijn woonplaats) o.a. als voorzitter van de Cultuur-Historische Vereniging ingezet voor de oude eilander cultuur. Met zijn maritiem-historische studies onderhoudt hij op dat terrein contacten in binnen- en buitenland. Van jongs af heeft Pronker gezeild; eerst op binnen en kustwateren, later op zee. Met zijn huidige schip Kaap Bol IV bezeilde hij alle Europese kusten van Spitsbergen tot Gibraltar en in 1985-´88 single-handed om de wereld. Het motto van Pronker is: “Wie leest en schrijft, verlengt zijn leven in ruimte en tijd.” Op 24 januari 2014 is Ton Feije Jan Pronker overleden.


BOEKEN

Zeilend om de wereld 1985-1988 met “Kaap Bol IV” in vijf delen.  
Het vijfdelige boek over de single-handed zeilreis met de “Kaap Bol IV” om de wereld, waaraan hij tien jaar heeft gewerkt.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Het model van het fregat Geelvinck 1696-2001, gebouwd door Kapt. J. Horjus en De exploratie van de Westkust van Nieuw-Holland door de Vlielander schipper Willem de Vlamingh 1640-1698.  
Voor geïnteresseerden zowel in de 17de eeuwse scheepsbouw als in de bouw van scheepsmodellen is dit boek een unieke aanvulling op de bestaande literatuur over die onderwerpen.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Wandelen met Jan Slauerhoff op Vlieland  


Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Jan Jacob Slauerhoff 1898-1936, Vlielander Dichter-Schrijver-Scheepsarts  
Een kleine biografie bij de herdenking van Slauerhoff's 70ste sterfdag met een tentoonstelling in Museum Tromp's Huys en met de inrichting van een Slauerhoff-wandeling op Vlieland.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Het Fregatschip Adriana 1891-1908 en de zeemansloopbaan van Kapt. Gerrit Bruijn 1850-1932: met het dagboek van 2de stuurman Roelof Douwes 1906-1907  
Adriana, een van de laatste grote zeilschepen uit de maritieme geschiedenis.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Het barkschip Amicitia  
De geschiedenis van het eerste classe ijzeren barkschip Amicitia - De zeemans-loopbaan van haar kapitein T. Pronker - De reederij P. van der Hoog - De dagboeken van 3de stuurman H.W.A. Celosse - Het barkschip Martina Johanna en kapt. J.J.van der Laag.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt. Speciaal 'Lutine'- nummer.  
Over de bekende Lutine-ramp.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Vlieland van Hors tot Horn  


Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Charters  
Leidraad voor Gezagvoerders en Scheepsagenten

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

ARTIKELEN

Talrijke artikelen o.a. over de rol van de zeevaart in de Vlielander geschiedenis, over de bezoeken van de Admiraals Maarten Harpertsz Tromp en Michiel Adriaanszoon de Ruyter aan Vlieland en over Vlielander schippers die zich in de 17de en 18de eeuw in Dantzig vestigden. En artikelen over de invloed van de vele strandingen van zeilschepen op Vlieland in de 19de eeuw.
publicatie: Tien Eeuwen Eylandt Flielandt
jaar:

Vlielander reddingboot betrokken bij de redding van de bemanning van de Pruisische bark Die Braut op 23 November 1867. Reconstructie van een redding waaraan zijn overgrootvader Feije Pronker deelnam, aan de hand van een verslag van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij en van een schilderij dat deze redding verbeeldt.
publicatie: Tien Eeuwen Eylandt Flielandt (Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt)
jaar: september 2007
Geïllustreerd.
De laatste kapiteins op de Kaap Hoornvaart van de Nederlandsche Groote Zeilvaart kwamen allen van de vier Friese Eilanden. Drie van hen waren Vlielanders.
publicatie: Tien Eeuwen Eylandt Flielandt (Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt) en in het Kaap Hoorn Journaal van de Stichting Nederlandse Kaap Hoornvaarders.
jaar: december 2006
Geïllustreerd.
De laatste Kaap Hoorn reizen van schepen van de Nederlandsche Groote Zeilvaart, met de reisoverzichten van de zes laatste Nederlandse zeilschepen rond Kaap Hoorn tussen 1908 en 1911. Ook een vergelijking tussen de toenmalige en hedendaagse Kaap Hoornreizen van vierkant getuigde schepen.
publicatie: Blauwe Wimpel
jaar: feb. en april 2004

Jan Slauerhoff´s laatste thuisreis September - October 1935. Een reconstructie van Slauerhoff´s laatste reis ter zee met het s.s. Springfontein langs de Oost-Afrikaansche kust.
publicatie: Blauwe Wimpel
jaar: mei 2001

Vlielander Burgemeestersketen; Persoonlijk geschenk van Prins Hendrik aan Burgemeester Jacob Molenaar. Daarin beschrijft Pronker de loopbaan (1875-1899) van zijn grootvader Jacob Molenaar (1858-1926) als gezaghebber bij de Gouvernements Marine in Nederlandsch Indië. Van 1901 tot 1917 was hij burgemeester van Vlieland. Als voorzitter van de Reddingscommissie en van de Zeevaartschool kreeg hij een persoonlijke band met Prins Hendrik.
publicatie:
jaar: 1993

Spitsbergen-Reise 1990. Auf den Spuren der nierländischen Vorfahren.
publicatie: Trans Ocean
jaar: april 1991

In het kielzog van Willem Barentsz en ten anker bij de Harlinger Traankokerij op Spitsbergen. Over zijn reis met Kaap Bol IV naar en rond Spitsbergen in 1990. 
publicatie: Harlinger Courant
jaar: januari 1991

De Klaringsdienst van de familie Snooij. Een interview met mevrouw Petronella Snooij. Pronker schrijft daarin het gedeelte dat handelt over de geschiedenis van de in de 19e eeuw door zijn overgrootvader Barend Snooij als Aannemer van de Klaringsdienst met vier schepen in de Zeegaten van Het Vlie en Het Marsdiep, onder contract met het Rijk, verrichte douanediensten. Barend Snooij was daarnaast voorzitter van de Reddingscommissie, schipper van de reddingboot, voorzitter van de Zeevaartschool en vertegenwoordigervan rederijen van gestrande schepen.
publicatie: Vlieland Magazine
jaar: december 1988