Willem J.J. Boot
1950  

Controller/commissaris

Willem J.J. Boot bracht een groot deel van zijn prille jeugd door in Brouwershaven. Na “emigratie” naar Holland doorliep hij na het lager onderwijs het Gymnasium A oude stijl. Omdat theologie niet de meest geschikte studie bleek, kwam hij in de bankwereld terecht waar hij in diverse functies als informatie-intermediair, controller en insolventie-expert werkzaam was.Afkomstig van Schouwen-Duiveland was hij van jongsaf aan bekend met de Zeeuwse veren. Verder groeide hij in Holland op tussen het staal van de grote scheepsbouw, waar zijn vader werkzaam was. In de periode van middelbare school en als student, tussen 1965 en 1973, werkte hij in alle vakanties als invalkracht op de veerschepen der Rotterdamsche Tramweg Maatschappij op de laatste veren naar de Zuidhollandse en Noordzeeuwse eilanden. In het veer Zijpe-Anna Jacobapolder maakte hij de laatste periode van de binnenlandse stoomvaart actief mee. Dat wekte uiteindelijk zijn intense belangstelling voor de binnenlandse, “kleine” lijnvaart.Literatuur of documentatie was er nauwelijks. Een lid uit de familie Smit van de Kinderdijkse werven zette hem ertoe aan, de resultaten van zijn onderzoek in de toen nog rijk aanwezige archieven, in boekvorm te publiceren (de eerste versie van “Maas & Merwe”, 1974). Dit resulteerde in een serie publicaties met als kernthema eilander bootverbindingen, hoewel ook verschillende lijnvaartrederijen op de grote rivieren en Zuiderzee aan bod kwamen. Enkele van zijn publicaties zijn geschreven in opdracht van de desbetreffende rederijen, zoals de Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland (afscheid Westerscheldeveren), Koninklijke NV Texels Eigen Stoomboot Onderneming (100 jaar) en de Koninklijke Rederij Doeksen op Terschelling (100 jaar). Daarnaast zijn enkele boeken op ander gebied verschenen, deels als gedenkboek.De Stichting Zeesleepboot Holland, waarvan hij in de beginperiode bestuurder-directeur was, werd mede op zijn initiatief en door hem opgericht. Naast de zelfstandige boekpublicaties schreef hij artikelen voor Cornelis Douwes (zeevaartschool Terschelling), Terschelling Magazine en Maritiem Gezien.


BOEKEN

De Vlaardingsche Boot  
De Vlaardingsche Stoomboot Maatschappij1868 - 1985.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De Reederij 1908-2008 - Koninklijke Doeksen  
Gedenkboek bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Reederij Doeksen op Terschelling. Opdracht van de B.V. Koninklijke Doeksen.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Een Eeuw Eigen, , Texels Eigen Stoomboot Onderneming 1907-2007  
Gedenkboek bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming, in opdracht Directie Kon. NV TESO.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Maas & Merwe  
Historie van de Stoomboot Reederij Fop Smit & Co.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De Provinciale boot  
Honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Veer- en bootdiensten in Nederland  
Algemene inleiding in de branche. Op de meest actuele stand gebracht.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Holland Paraat En Start Klaar, Lotgevallen van een Terschellinger legende  
Bouw en exploitatie van de bergingssleepboot 'Holland' van Terschelling.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Schepen, Schelpen, Schuitengat  
De scheepvaart om Terschelling en Vlieland van Adsistent tot Koegelwieck.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De Nederlandse Raderstoomvaart  
Geschiedenis in woord en beeld van de raderstoomvaart in Nederland in de jaren 1816-1926.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Zijpe-Anna Jacobapolder 1900-1988  
Afscheid van ons scheepvaartbedrijf.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart  
Bedrijfseconomische historie van de NMW/Vinke & Co.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Een eeuw spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren  
Historie van de spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Van Stoomboot Schoonhoven tot Raderboot Kapitein Kok   
Geschiedenis van de stoombootdienst op de Lek van medio 19e- tot medio 20e eeuw.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De Zierikzeese Stoomvaart    
Een studie naar de bronnen van het openbaar vervoer op Schouwen-Duiveland. Uitgave t.g.v. het 250-jarig bestaan van 'De Slavenkas' te Zierikzee.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De Boot Toet  
Geschiedenis van de Urker Bootverbindingen. Deel VI in de Urker Uitgaven.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

TESO door de jaren heen  
Texelse bootdienst.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De Tramboten van de RTM   
De tramboten van de RTM en haar dochterondernemingen.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De Vloot van de Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland   
Veerdiensten: Zeeland

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Texelstoom  
Geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

ARTIKELEN