Bram Oosterwijk
1937  

Maritiem journalist/auteur

Na zijn eindexamen HBS-A ging hij in 1957 in militaire dienst. Daarna heeft hij korte tijd een administratieve functie vervuld bij een scheepvaartkantoor in Rotterdam. Als aankomend redacteur trad hij eind 1959 in dienst bij Dagblad Scheepvaart. Vervolgens was hij haven/scheepvaartredacteur bij de dagbladen De Rotterdammer (1965-1970), het Rotterdams Nieuwsblad (1970-1991) en het Rotterdams Dagblad (1991-1997). In totaal dus 38 maritiem-journalistieke jaren. In 1960 werd hij lid van de Rotterdamse Havenpersclub Kyoto (die uit haven- en scheepvaartjournalisten bestaat) en was van 1970 tot 2002 secretaris van dit gezelschap. Het jaar daarna werd hij benoemd tot lid van verdienste van de Havenpersclub Kyoto. In de beginjaren ’70 van de vorige eeuw is hij begonnen met het schrijven van maritieme boeken.


BOEKEN

Noordam - Het verhaal van vier HAL-schepen  
Noordam - Het verhaal van vier HAL-schepen vertelt de geschiedenis van de vier schepen van de Holland-Amerika Lijn die in een periode van meer dan een eeuw de scheepsnaam Noordam kregen.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Een Terschellinger zeilvaartkapitein  
Dit boek gaat over de Terschellinger zeilvaartkapitein Sies Jans Rotgans (1805-1857), die zijn levensverhaal heeft geschreven met de titel “Reizen lotgevallen van Sies Jans Rotgans’. Zijn verhaal staat er integraal in, met annotaties van de schrijver.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Schepen van weleer  
Bram Oosterwijk beschrijft 55 olieverfdoeken van de Rotterdamse maritieme schilder Henk van der Veer.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Ketelbinkie is van Rotterdam!  
Een uitgave over de vele facetten van het fenomeen ketelbinkie.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Tegen de stroom in. Het levensverhaal van havenondernemer Jan Rijsdijk.  
Het boek verhaalt over het leven en werken van de Rotterdammer Jan Rijsdijk.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Ik verlang geen dank  
Een herschreven en vooral aangevulde nieuwe biografie van de Rotterdamse koopman/reder/politicus Lodewijk Pincoffs.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De Rotterdam voor altijd thuis  
De geschiedenis van het beroemde passagiersschip.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Maritiem Erfgoed  
Kunst, scheepsmodellen en memorabilia in Rotterdamse kantoren.  

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Wind in de zeilen. Scheepstekenaar Jacob Spin (1806 – 1875)  
In tien ruim geïllustreerde hoofdstukken vertelt Oosterwijk over de Nederlandse koopvaardij in de 19e eeuw, over de havens, de scheepsbouw en over de wijze waarop Spin te werk ging.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Haven-Adel aan de Maas  
Dit is het boeiende verhaal over zes Rotterdamse ondernemingen en mensen die de Rotterdamse haven groot hebben gemaakt, vroeger 'havenbaronnen' genoemd.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Koning van de koopvaart  
Anthony van Hoboken (1756-1850) kan als een van de grootste Nederlandse reders uit de tijd van de zeilvaart worden beschouwd.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De zee was onstuimig  
Tot 1991 beschikte Nederland over twee reddingmaatschappijen, één voor het noordelijk en één voor het zuidelijk kustgebied.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Smit 150 jaar maritieme dienstverlening  
1842-1992, anderhalve eeuw maritieme dienstverlening.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Reder in Rotterdam  
Willem Ruys (1809-1889)

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Op een koers  
De geschiedenis van de lijnvaartmaatschappijen, welke nu de Koninklijke Nedlloyd Groep vormen van 1940/1945 t/m 1987.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

ARTIKELEN