Henk Top
1952  2011

Plv. sectormanager en kennismakelaar milieu bij het Politie Kennis Net in Apeldoorn en schrijver met een passie voor de maritieme geschiedenis van Nederland.

Als kind bracht Henk zijn vakanties bij zijn grootouders door in het Groninger vissersplaatsje Zoutkamp, dat toen nog aan de Lauwerszee lag. Hij denkt dat daar zijn passie voor de zee en schepen is geboren. Na de lagere school heeft hij de H.B.S. in Emmeloord gevolgd (niet afgemaakt) en is aansluitend nar de Noorderkweekschool voor de Zeevaart "Abel Tasman" in Delfzijl gegaan en heeft daar zijn opleiding tot stuurmansleerling gedaan. Van 1973 tot 1978 heeft hij als stuurman bij de Kon. Nedlloyd gevaren. In die periode was hij ook nog 20 maanden gedetacheerd als reserveofficier bij de Kon. Marine. Van 1978 tot 1981 heeft hij als eerste stuurman op koelschepen gevaren bij Seatrade Groningen BV in Groningen. In 1981 is hij getrouwd, inmiddels woonden ze in Amsterdam en kregen hun eerste kind. Henk vond het belangrijk om vaker thuis te zijn en is dat jaar gestopt met varen en in dienst getreden bij het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam als controleur gevaarlijke stoffen en heeft daar vijf jaar lang door de havens gezworven. In die tijd is hij ook begonnen met een studie MO Geschiedenis aan de Vrije Universiteit. In 1986 is hij overgestapt naar de Gemeentepolitie Utrecht als hoofd van de nieuw op te zetten Milieupolitie en met zijn gezin verhuisd naar Woerden. De Gemeentepolitie ging in 1993 over in Regiopolitie Utrecht. Sinds 2000 werkt hij bij de Politieacademie in Apeldoorn. Er werd hem gevraagd om redacteur te worden van het blad "Dier en Milieu", een blad voor iedereen die zich bezighoudt met de handhaving van wetgeving op het gebied van milieu, natuur en dierenwelzijn. Dit was voor hem tevens de stimulans om zijn oude liefde weer op te pakken. Hij schreef een paar artikelen over scheepvaart en scheepvaarthistorie onder andere voor De Blauwe Wimpel. De rol van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog heeft hem altijd gefascineerd en in 2003 besloot hij tot het schrijven van zijn boek. U kunt zijn boeken via zijn hotmail adres henktop@hotmail.com bestellen. Wij hebben het veel te laat vernomen, maar: op 13 november 2011 is Henk Top helaas veel te vroeg en te snel overleden.


BOEKEN

Operatie Demon  
De rol en de ondergang van de Nederlandse passagiersschepen Pennland, Slamat en Costa Rica. 

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Bestemming New York  
Een reconstructie van de bijzondere belevenissen van de bemanning van het passagiersschip Zaandam van de Holland Amerika Lijn in de Tweede Wereldoorlog.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

ARTIKELEN