Dirk Huizinga
1944  

Schrijver die zich vooral bezighoudt met de geschiedenis van de scheepsbouw, de scheepvaart en de visserij langs de oostwal van de Zuiderzee (van Harlingen tot de IJssel) van circa 1850 tot 1960. 

Dirk Huizinga (1944) werkte aanvankelijk als onderwijzer in Almelo en in Drachten. Hij studeerde tussen 1973 en 1979 theoretische pedagogiek aan de RUG, deed enige jaren onderzoek naar de ‘Hegeliaanse’ pedagogiek van Th. Litt, publiceerde in wetenschappelijke tijdschriften en werd in 1982 onderwijskundige bij de Belastingdienst. Daar bleef hij 23 jaren werken in diverse beleidsfuncties en leidinggevende functies. Toen hij in 2004 (vanwege bezuinigingen bij de rijksoverheid) met vroegpensioen ging, was hij nog even organisatieadviseur en ging zich vervolgens toeleggen op het schrijven en uitgeven van maritieme boeken. Vanaf 1961 was hij in z’n vrije tijd op het water te vinden. Eerst met een kano, maar reeds datzelfde jaar met een Akkrumerjeugdjol en vanaf 1968 met een Staverse jol, die hij een jaar eerder als casco had gekocht in Stavoren, bij scheepswerf Volharding van Anton van der Werff. In dat schip vaart hij nog steeds. Zijn publicaties gaan vooral over de scheepvaart in Friesland tussen 1880 en 1960 en over het leven langs de oostwal van de Zuiderzee in dezelfde periode. Ook schrijft hij met enige regelmaat voor het blad ‘Spiegel der Zeilvaart’ (SdZ) over oude scheepswerven in Friesland, over de Staverse jol en de Zuiderzeevisserij en over de restauratie van historische schepen. Naast de boeken die hij in eigen beheer uitgeeft, is hij met andere auteurs betrokken bij enkele maritieme uitgaven van Uitgeverij Penn in Leeuwarden, onder redactie van Klaas Jansma. Te vinden op: www.dirkhuizinga.com en ww.lulu.com


BOEKEN

Honderd jaar Volharding Stavoren  
Een jubileumboek over de werf Volharding te Stavoren. Deze vervangt het vorige boek: Negentig jaren Volharding.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Staverse Jollen Overzicht  
Een overzicht van Staverse jollen die Ria Snijder 25 jaren geleden maakte, aangevuld met actuele en historische informatie.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De Jonge Trijntje  
Over de restauratie van een beurtschip in Drachten.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

40 jaren behoud Elburger botters  
Een jubileumboek voor de Stichting tot Behoud van Elburger Botters, die in het najaar van 2015 veertig jaar bestaat. Het is een boek in een boek geworden.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Staverse jollen  
De Staverse jol als gewilde platbodem.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Friese pramen  
Welke typen pramen zijn er in Friesland gebruikt?

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Praamzeilen in Friesland  
Het praamzeilen is weer populair geworden.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Lemsteraken  
'Lemsteraak', Trots der Zuiderzee.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Lemsteraken 'voor de recreatie'  
De visaken die begin 1900 werden gebruikt voor de visserij bij De Lemmer, vielen ook bij watersporters in de smaak.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Staveren, Hoofdstad van de Friese kusten  
Dirk zijn bijdrage gaat over de geschiedenis van de visserij met jollen, waarbij het verhaal van de ST 16 de rode draad is.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Vluchthaven Laaksum honderd jaar  
In het jaar 2012 is het precies honderd jaar geleden dat de vluchthaven van Laaksum werd aangelegd voor de plaatselijke vissers op de Zuiderzee.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Zuiderzeevisserij bij De Lemmer  
Zuiderzeevisserij bij De Lemmer: kortstondig maar succesvol.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Scheepvaart in Friesland 1900 - 1950  
De periode van 1900 tot 1950 is voor de binnenvaart in Friesland een tijd van grote veranderingen.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Vreemdelingen op Frieslands wijde wateren  
Waarom bezochten vreemdelingen de Friese wateren?

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Tjet Rixt en haar mannen  
De geschiedenis van de uit 1843 stammende boeier Tjet Rixt.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Langs de Oostwal van de Zuiderzee  
Langs de Oostwal van de Zuiderzee is een boek met vooral historische foto's met verbindende tekst en toelichting over het leven en werken van de kustbewoners van Friesland en Overijssel, van Harlingen tot de IJssel.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Scheepsbouwwerf Volharding Stavoren 1918 - 2008  
Een jubileumboek naar aanleiding van het negentigjarig bestaan van scheepswerf Volharding in Stavoren, in 2008.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Scheepsbouw in Stavoren 1846 - 1920  
In dit boek wordt de geschiedenis van de scheepsbouw in Stavoren beschreven vanaf het moment dat in 1846 een nieuwe werf binnen de sluis werd opgericht.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

ARTIKELEN

De restauratie van De Jonge Trijntje
publicatie: In: Van Schroot naar Vloot, red. Klaas Jansma, uitg. Penn, Leeuwarden
jaar: 2016
Verschenen in het boek Van Schroot naar Vloot, p. 241 – 257.
Van wrak naar charterschip
publicatie: Smelne´s Erfskip
jaar: 2016
nr. 40 p. 14 – 16
De St. Michaël herboren
publicatie: Smelne’s Erfskip
jaar: 2016
nr. 39, p. 30 – 34
Scheepvaart van vroeger in Smallingerland en omstreken (2)
publicatie: Smelne’s Erfskip
jaar: oktober 2014
nr. 35, pag. 26 – 29
Dè Lemsteraak bestaat niet
publicatie: Jaarboek 2013 Fries Scheepvaart Museum
jaar: 2014
p. 39 – 54
Scheepvaart van vroeger in Smallingerland en omstreken (1)
publicatie: Smelnes Erfskip
jaar: juni 2014
nr. 34, p. 26 –29
De Dolfijn (1929) als herboren
publicatie: Spiegel der Zeilvaart
jaar: 2013
nr. 5, pag. 7-11
Oud bij de tijd, scheepsbouw aan het Buitenstvallaat
publicatie: Smelnes Erfskip
jaar: 2013
Het skûtsjenummer: nr. 31, pag. 36-39
Van hout naar ijzer
publicatie: Smelnes Erfskip
jaar: 2013
Het skûtsjenummer: nr. 31, pag. 12,13
Eeuwfeest. Vluchthaven Laaksum honderd jaar.
publicatie: Spiegel der Zeilvaart
jaar: 2012
nr. 6, pagina 45 en 46
Visserij in Stavoren rond 1900
publicatie: Fryslân, historisch tijdschrift
jaar: september 2011
17e jaargang, nr. 5, pag. 16-18.
Staverse jollen als cultureel erfgoed
publicatie: Spiegel der Zeilvaart
jaar: 2011
Nr. 6.
Staverse jollen: pragmatische producten van hun tijd. II
publicatie: Spiegel der Zeilvaart
jaar: 2011
nr. 2, p. 29-33. (Met reacties in Spiegel der Zeilvaart, 2011, nr. 3 p. 53 en Spiegel der Zeilvaart, 2011, nr. 5, p. 67.
Staverse jollen: pragmatische producten van hun tijd, I
publicatie: Spiegel der Zeilvaart
jaar: 2011
nr. 1, p. 27-30.
De UK 12 is niet de UK 12
publicatie: BotterNais. Magazine voor donateurs van de Stichting Urker Botter.
jaar: december 2010
6e jaargang, nr. 13, p. 8-12.
280 jaar Van der Werff scheepswerven in Drachten
publicatie: Spiegel der Zeilvaart
jaar: 2009
nr. 9, p.54-55.
Scheepswerf De Vlijt in Gaastmeer in de schijnwerper
publicatie: Spiegel der Zeilvaart
jaar: 2009
nr. 5 p. 33-39.