Doeke Roos
1932  2014

Maritiem historicus

Doeke D. Roos bezocht de middelbare school in Amersfoort en de zeevaartschool in Den Helder. Van 1952 tot 1962 voer hij in alle officiersrangen bij onder meer de Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen (K.J.C.P.L.) en woonde in Hongkong. In 1962 trad hij in dienst van het Rijksloodswezen in het district Scheldemonden, waar hij tot 1987 betrokken was bij de loodsing van de internationale scheepvaart op de Westerschelde (Vlissingen-Antwerpen). Hij was hoofdredacteur van de landelijk verspreide bladen ‘De Nederlandse Loods’ en ‘Loodswezen Visie’.Doeke Roos deed onderzoek naar fortrestanten langs de oevers van de Berbice, de Demarara en de Essequibo in Guyana en bezocht deze locaties later met Kees Slager, hoofdredacteur van het VPRO radioprogramma OVT. Hij publiceerde artikelen en schreef boeken over voornamelijk de maritieme geschiedenis van Zeeland. Doeke Roos promoveerde aan de Universiteit Leiden in 2003 op het proefschrift ‘Twee eeuwen varen en vechten; het admiralengeslacht Evertsen´.


BOEKEN

De Nederlandse loods in de Tweede Wereldoorlog  
Een boek voor mensen met interesse voor de Tweede Wereldoorlog, maritieme geschiedenis en het loodswezen in het bijzonder.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Een ster om op te sturen  
De laatste eeuwen van de vierkant getuigde schepen.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

ARTIKELEN

Het laatste kolengestookte schip van de Nederlandse Koopvaardij
publicatie: De Blauwe Wimpel
jaar: september 2007

Michiel de Ruyter en de Zeeuwse admiralen
publicatie: Den Spiegel
jaar: april 2007

De konvooivaart op Antwerpen; november 1944-mei 1945
publicatie: Zeeland
jaar: februari 2007

Portret van Doeke Roos door Kees Slager
publicatie: Zeeland boek
jaar: 2006
No. 10.
Van walslurpen en landlubbers’, Michiel de Ruyter in de ban van de De Witten
publicatie: Zeeuws Tijdschrift
jaar: juni 2006

Een barre winter met boerennachten
publicatie: Zeeuws Tijdschrift
jaar: januari 2006

Slag om de Schelde en de betrokkenheid van de Scheldeloodsen
publicatie: Den Spiegel
jaar: oktober 2005

Het wangedrochtelijke Hollandse aanstellingsbeleid en de vloot van de Republiek, van mythe naar werkelijkhei
publicatie: Nehalennia
jaar: winter 2004

De Zeeuwse wandtapijten en de rijke maritieme geschiedenis van Zeeland
publicatie: Zeeuws Tijdschrift
jaar: mei 2004

Dwarse Zeeuwen
publicatie: Recensie in Historisch Nieuwsblad
jaar: december 2003

Witte de With had kamikaze-instelling, promovendus noemt zeeheld een gestoord ma
publicatie: De Telegraaf
jaar: juli 2003

Vlamingen willen loodsdienst privatiseren
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: juni 2003

Advocaat van een varend geslacht’, Doeke Roos en de Evertsens
publicatie: Zeeuws Tijdschrift
jaar: mei 2003

Zeeuwse vechterbazen; “oude zeeman” Doeke Roos promoveert op admiralenfamilie Evertsen
publicatie: Recensie in Leids studentenblad de Mare
jaar: april 2003

A very tricky river; de noodzaak van het loodsen op de Westerschelde
publicatie: Zeeuws Tijdschrift
jaar: maart 2003

Passen en meten in de Eurogeul
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: februari 2003

Een nachtelijke overval op Spaanse oorlogsschepen te Antwerpen (1600); herbezien door zeemansogen
publicatie: Zeeland
jaar: december 2002

Zeeuwen en Amsterdammers binnen de VOC
publicatie: Den Spiegel
jaar: juli 2002

Johan Evertsen: Admiraal van Zeeland, 1637-1666: Een vereerd en verguisd zeeheld(2)
publicatie: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
jaar: 2002
No 21.
Michiel de Ruyter 150 jaar op zijn sokkel, was hij een slavenhaler of slavenbevrijder?
publicatie: Den Spiegel
jaar: oktober 2001

Goede hoop op behoud Fort Zeelandia in Guyana
publicatie: In de krant PZC
jaar: 29 mei 2001

Een nieuwe zeesluis in Ijmuiden
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: december 2000

Een loodsreis door beschermd natuurgebied
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: september 2000

Een cruisereis op de Waterweg
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: december 1999

Waddenadvies Raad en het Loodswezen in regio Noord
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: oktober 1999

Over Zeeuwse vuurtorens, bakens en tonnen
publicatie: Den Spiegel
jaar: juni 1999

Een loodsreis aan boord van het m.s. 'Kambo'
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: april 1999

Grenzen van de territoriale zee en de Wielingenkwestie (2)
publicatie: Zeeuws Tijdschrift
jaar: maart 1999

Scheepvaartbegeleiding in het drukst bevaren gebied ter wereld
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: december 1998

Rol en functie van de registerloods in de 21ste eeuw
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: november 1998

Van loodsdienst naar Loodswezen Curaçao n.v.
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: september 1998

Van Moerdijk naar zee; een loodsreis met drie verkeersknooppunten
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: juli 1998

Een Zeeuwse zilvervloot vaart thuis
publicatie: Zeeuws Tijdschrift
jaar: 1998
No. 6.
Editorial, ‘160 Jaar vrije vaart op de Schelde
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: april 1998

Een Zeeuws kerkje in Guyan
publicatie: Bulletin oude Zeeuwse kerken
jaar: april 1998

Het Fort Zeelandia aan de rivier de Essequibo
publicatie: Nehalennia
jaar: winter 1997

Het Fort Kijkoveral aan de rivier de Essequibo; een fort met mythe omgeven
publicatie: Nehalennia
jaar: zomer 1997

Nederlandse forten in Guyana; verslag van een speurtocht naar Zeeuwse forten en fortrestanten in voormalig Brits-Guyana
publicatie: Boekwerkje en later in het Engels vertaald in opdracht van de ‘Stichting Menno van Coehoorn’.
jaar: februari 1996

Rammekens; vertrekpunt voor Oost-Indiëvaarders, hospitaal en championkwekerij
publicatie: In het boekje Rammekens
jaar: 1996

Stakelpot; een maritiem monument behouden
publicatie: Scheldeloods
jaar: 1995
No. 3.
Het herziene Scheldereglement ondertekent
publicatie: Loodswezen Visie
jaar: 1995
No.1.
Monumentenzorg in Zeeuws troebel water; het behoud van ons erfgoed onderwater is zonder particulier initiatief ondenkbaar
publicatie: Nehalennia
jaar: herfst 1994

Vondst van een archeologisch waardevol wrakrestant. Stille getuigen van een dramatisch einde
publicatie: Nehalennia
jaar: herfst 1993

Een voorspoedige zeiltocht
publicatie: Consent, blad stichting Hoogaars
jaar: oktober 1993

Verslag van de scheepsramp met de “Aegean Sea” in de nabijheid van La Coruña
publicatie: De Nederlandse Loods
jaar: 1993
No. 4.
Kaurischelpjes als betaalmiddel bij de slavenhandel
publicatie: Nehalennia
jaar: lente 1993

Zeeland mist oude vrijbuitermentaliteit
publicatie: Reformatorisch Dagblad
jaar: 16 december 1992

Introductie van de helikopterbeloodsing
publicatie:
jaar: nov./dec. 1992

Recife, eens een Zeeuws kapersnest (1647-1654)
publicatie: Zeeland, Tijdschrift van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen
jaar: september 1992

Dierick Ruyters; Zeeuws wegvoorbereider van de Westindische Compagnie
publicatie: Den Spiegel
jaar: juli 1992

Terneuzen in beeld; de loodsen op het meest zuidelijke kanaal van Nederland
publicatie: De Nederlandse Loods
jaar: mei/juni 1992

Nederlanders terug in Recife, tropische verrassing in Brazilië op maar elf uur vliegen
publicatie: De Telegraaf
jaar: 7 maart 1992

Zeeuwen bliezen partij mee in de West, Doeke Roos vult leemte met geschiedschrijving West Indische Compagnie
publicatie: In de krant PZC
jaar: 1992

Maisbaaigebied krijgt monument als hommage aan scheepsbouwers
publicatie: In de krant PZC
jaar: 12 september 1991

Kapers op de kust
publicatie: Den Spiegel
jaar: juli 1991
Themanummer. Enige artikelen.
Nhava Sheva; een nieuwe high-tech haven in de baai van Bombay
publicatie: De Nederlandse Loods
jaar: nov./dec. 1990

De loods en het mariene milieu (II); analyse van een requisitoir
publicatie: De Nederlandse Loods
jaar: 1990
No. 3.
De loods en het mariene milieu (I); loodsplicht en het milieu, een onmiskenbare relatie
publicatie: De Nederlandse Loods
jaar: oktober 1989

150 Jaar vrije vaart op de Schelde; het tractaat van 1839 en het nieuwe Scheldereglement
publicatie: De Nederlandse Loods
jaar: 1989
No. 2.
Een blik zeewaarts vanaf de Walcherse duinen en dijken; over loodsen, bebakening en betonning, banken en geulen
publicatie: Walacria, een kroniek van Zeeland
jaar: 1989

Monumentenzorg in Zeeuws troebel water; het behoud van ons cultureel erfgoed onderwater is zonder particulier initiatief ondenkbaar
publicatie: Blad monumentenzorg Zeeland
jaar: nov./dec. 1987

Maas- en Scheldemond loodsgeldtarief gebonden
publicatie: De Nederlandse Loods
jaar: mei/juni 1987

Het admiraalschip van Zeeland 'de Walcheren'
publicatie: Spiegel der Zeilvaart
jaar: augustus 1986

Editorial
publicatie: NTT de Zee
jaar: juli-augustus 1986

Vlissingen, vuurbakens en verlichting
publicatie: Den Spiegel, tijdschrift voor de vrienden van het Maritiem MuZEEum en het Zeeuws Archief
jaar: juli 1986

Zeeuws territoriaal water en de Wielingenkwestie in historisch perspectief
publicatie: Zeeuws Tijdschrift
jaar: 1985
No. 4
De ondergang van het VOC-schip 'Woestduijn'. Maritiem treurspel voor de kust van Walcheren.
publicatie: De Blauwe Wimpel
jaar: april 1985

De concurrentiestrijd tussen de Nederlandse en Belgische loodsdiensten op de Schelde en haar mondingen, 1839-1939
publicatie: Zeeuws tijdschrift
jaar: 1983
No. 4.
Sardijngeul toen en nu
publicatie: De Nederlandse Loods
jaar: oktober 1982