Ruud Paesie
1956  

Onderzoeker en schrijver

Na zijn middelbare school in Nijmegen volgde Ruud een verpleegkundige opleiding in het U.M.C. St. Radboud. Tussen 1981 en 1985 studeerde hij Politicologie en Geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij in 1983 het kandidaatsexamen Politicologie behaalde. Tussen 1991 en 1994 was hij medewerker van het AAO (Afdeling Archeologie Onderwater), de voorloper van het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwater Archeologie en was hij betrokken bij het onderzoek naar een laat Romeinse brug in de Maas bij Cuijk. Daarna verbleef Ruud langdurig in het buitenland, waaronder de Maldiven, waar hij in 1997 het in 1726 gestrande Zeeuwse VOC-schip Ravesteyn lokaliseerde. Hierover publiceerde hij in 1999. Vanaf 2001 werkt hij bij jeugdinstellingen voor gedragsproblematiek. In 2002 verscheen een tweede publicatie over het Zeeuwse VOC-fluitschip Stavenisse, dat in 1686 voor de kust van Zuid-Afrika verging. Daarnaast schreef hij artikelen over uiteenlopende maritiem-historische onderwerpen en is redactielid van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. In 2008 promoveerde Ruud aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie. www.paesie.nl

www.paesie.nl

BOEKEN

Sociëteit van Essequebo.  
Op- en ondergang van een coöperatieve scheepvaartonderneming, 1771-1788.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Slavenopstand op de Neptunus. Kroniek van een wanhoopsdaad.  
De auteur is erin geslaagd om deze rampzalige slavenreis nauwgezet te reconstrueren.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

De geschiedenis van de MCC  
Geschiedenis van de MCC, de Middelburgse Commercie Compagnie, is een standaardwerk over het bestaan van deze handelsorganisatie.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Voor zilver en Zeeuws belang; De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727  
In 1724 organiseerde de kort daarvoor opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie een handelsexpeditie naar de Stille Zuidzee.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Zeeuwse kaarten voor de VOC  
Het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Lorrendrayen op Africa. De Illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734.  
In dit proefschrift wordt de illegale goederen- en slavenhandel tijdens de laatste octrooiperiode van de WIC behandeld.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal.  
In 1686 strandde het VOC-fluitschip Stavenisse voor de kust van Terra Natal, het huidige Kwa-Zulu Natal en Transkei.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Sportduikersgids Maldiven   
In dit boek komen de vele duiklocaties van de Maldivische atollen uitgebreid aan bod.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

Het VOC-retourschip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oost-indiëvaarder.    
In 1726 raakte het VOC-schip Ravesteyn op weg naar Ceylon uit de koers en verongelukte op een buitenrif van het Ari-atol in de Maldiven.

Ga naar uitgebreide informatie over dit boek

ARTIKELEN

‘Het doel heiligt de middelen. Het religieus geïnspireerde veroveringsplan van dominee Abdias Hattinga’ - De Hattinga’s: Predikanten, geneesheren, bestuurders en vooral kaartenmakers, hun geschiedenis en betekenis voor Hulst en Hulsterambacht.
publicatie: Jaarboek van de Oudheidkundige Kring ‘De vier Ambachten’ 2014-2015
jaar: december 2015
Hulst. Pag. 166-175
‘Oranjesensatie en slagveldtoerisme. Een reisje met het jacht der Commercie Compagnie van Middelburg naar Brabant en Vlaanderen, in de maand september 1815’
publicatie: Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Red.: A.M.C. van Dissel, M.A. Ebben en K.J. Fatah-Black
jaar: september 2015
Zutphen. Pag. 79-94
Transcription of the Journal of Adriaen van der Graaff (Dutch East Indiaman Zeewijk) by Menno Leenstra & Ruud Paesie
publicatie: RESEARCH REPORT, No 316
jaar: 2015
Department of Maritime Archaeology, Western Australian Museum, Report nr. 316
'De zeven slavenreizen van het Vlissingse fregat Magdalena Maria, 1761-1771’
publicatie: Den Spiegel: Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen
jaar: juli 2014
Jaargang 32, nr. 3, pag. 7-14
Inventory and analyses of archival sources in the Dutch East India Company (VOC) archives in the Netherlands in order to contribute to possible locations and identification of VOC shipwrecks off the Western Australian Coast
publicatie: RESEARCH REPORT, No 310.
jaar: 2014
Department of Maritime Archaeology, Western Australian Museum, Report nr. 310.
''Die wat wil hebben hebben moet er op uijt snuijven'. De slavenopstand op de Vigilantie en de gunstige gevolgen voor Hendrik Milborn, 1780''
publicatie: Buitgemaakt en teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief. Sailing Letters Journaal V. - red.: F. van der Doe, P. Moree en D.J. Tang
jaar: november 2013
Zutphen. Pag. 225-233
'Flessenpost ontmaskert muiters’
publicatie: Den Spiegel: Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen
jaar: oktober 2013
Jaargang 31, , nr. 4, pag. 25-27
'Michiel de Ruyter, admiraal der admiralen'
publicatie: Boek: Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw
jaar: november 2012
Red.: T. van Gent en R. Paesie, Vlissingen pag. 111-122
'Marinus Hollaer, de held van het Slaak'
publicatie: Boek: Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw
jaar: november 2012
Red.: T. van Gent en R. Paesie, Vlissingen pag. 71-81
'De sluiting van het Veerse Gat, april 1961'
publicatie: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
jaar: oktober 2012
Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, jaargang 31. nr. 2 (jubileumnummer) pag. 44-49.
'Zeeuwsche Rommelso'
publicatie: Zeeland en de wijde wereld: Liber Amicorum voor Willem van den Broeke
jaar: september 2012
Red.: T. van Gent en P. Ippel, Middelburg pag. 75-90
“Rekening bewijs en reliqua’: Het financiële beleid van het Amsterdamse Korendragersgilde’
publicatie: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
jaar: 2012
nr. 1, pag. 3-26.
'Marinus Hollaer als bevelhebber van de blokkadevloot, 1625-1626’
publicatie: Den Spiegel: Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen
jaar: 2011
jaargang 29, nr. 4, pag. 19-22.
‘In belang van Walcheren. De risicovolle scheepvaart als maritiem-economische speerpunt, 1670-1720’
publicatie: Leidschrift: Historisch Tijdschrift
jaar: 2011
jaargang 26, nr.3, pag. 25-41.
‘Nieuwe inzichten over het leven van Abraham Crijnsens’
publicatie: Den Spiegel: Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen
jaar: 2011
jaargang 29, nr. 3, pag. 16-18.
‘Op een Avontuertje met ’t vergat Vlissinge: Het verslag van een Zeeuwse kaper tijdens de Derde Engelse Oorlog’
publicatie: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
jaar: 2010
nr. 2, pag. 23-42.
‘Coppename-expedities (1717) naar de Akuriyo Indianen’
publicatie: Oso, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied, 2010 nr. 2. (331-347)
jaar: 2010
nr. 2, pag. 331-347.
‘Op perkament getekend: Productie en omvang van het hydrografische bedrijf van de VOC’.
publicatie: Caert-Thresoor, Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Cartografie.
jaar: maart 2010
nr 1, pag. 1-8.  
‘Zeeuwen en de slavenhandel: Een kwantitatieve analyse’.
publicatie: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
jaar: maart 2010
nr. 1, pag. 2-13.
‘De ‘Societeyt ter Navigatie op Essequebo en annexe Rivieren’: Op- en ondergang van een Zeeuwse Rederij’.
publicatie: In het boek met de titel: Alle streken van het kompas: Maritieme geschiedenis in Nederland.
jaar: 2010
Onder redactie van M. Ebben, H.J. den Heijer en J. Schokkenbroek. Uitgeverij Walburg Pers, Zutphen, pag. 295-316.
‘Van monopolie naar vrijhandel: De illegale slavenhandel tijdens het octrooi van de Tweede West-Indische Compagnie, 1674-1730’.
publicatie: In Oso (Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied).
jaar: oktober 2009
Jaargang 28, nr. 2 , pag. 103-121.  
'Duiken naar een maritiem verleden: Een inleidend artikel'.
publicatie: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis)
jaar: oktober 2009
Jaargang 28.Themanummer maritieme archeologie, nr. 2, pag. 3-11.
‘Met nut ende proffijt tot affbreuck van Spangien’: Plannen voor de oprichting van een geoctrooieerde Vlissingse Compagnie van Kaapvaart in 1623.
publicatie: Nehalennia
jaar: september 2009
nr. 165, pag. 17-21. 
‘Den Nederlandtschen Bye-corf; Pamfletten tegen het Twaalfjarig Bestand met Spanje’.
publicatie: De Boekenwereld
jaar: maart 2009
Jaargang 25, nr. 3, pag. 215-230.
'Ach kust dezelve nog eens van mij. Brieven aan vrienden en geliefden uit de kolonies Essequebo en Demerary'.
publicatie: In het boek met de titel: De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West. Sailing letters Journaal II.
jaar: 2009
onder redactie van E. van der Doe, P. Moree en D.J. Tang. Uitgeverij Walburg Pers, Zuthpen, pag. 46-57.
‘De Stadsdocke van Middelburgh. De geschiedenis van het oudste getijdenvrije havendok van Nederland’.
publicatie: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis
jaar: juni 2008
nr. 1, pag. 1-12.  
‘Heshuijsen & De Jonge een firma voor velerlei handel’.
publicatie: Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)
jaar: 2008
nr. 33, pag. 5-18.
‘Het ‘Nieut Kaert-boeck vande XVII Nederlandse Provincie’ Nieuwe inzichten betreffende twee laat 17de-eeuwse atlassen’.
publicatie: Caert-Thresoor
jaar: oktober 2007
nr. 3, pag. 75-79.
‘De zaak Vlissings Welvaren’.
publicatie: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
jaar: oktober 2006
nr. 3, pag 110-117.
‘De uitrusting van de expeditievloot van Jacob Roggeveen naar het 'onbekende Zuidland' (1721-1722)’.
publicatie: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
jaar: oktober 2006
nr. 2, pag. 138-164.
‘Geschiedenis van het duiken; de duikklok’.
publicatie: Duiken; Internationaal magazine van de onderwaterwereld
jaar: april 2002
nr. 4, pag. 118-119. 
‘Onder koraal bedolven’.
publicatie: Archeobrief. Vakblad voor de Nederlandse Archeologie
jaar: maart 2006
nr. 1, pag. 11-15.
‘De illegale goederen- en slavenreis van het fregat de Peerl, 1700- 1702’.
publicatie: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
jaar: oktober 2005
nr. 2, pag. 167-178.
'Lorrendraaiers, enterlopers en octrooidieven. De Zeeuwse smokkelhandel op West-Afrika tijdens het zeventiende-eeuwse handelsmonopolie van de Tweede West-Indische Compagnie, 1674- 1700’.
publicatie: In: Archief Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en in: Zeeland en het slavernijverleden en bijdragen gedeeltelijk gepresenteerd tijdens de studiedag 'Zeeland en het slavernijverleden'.
jaar: 2005
pag. 5-60.
‘Archeologie in Nederlands water; Mergor in Mosam’.
publicatie: Onderwatersport; Bondsblad van de Nederlandse Onderwatersport Bond
jaar: juli/augustus 2002
pag. 64-65
‘Geschiedenis van het duiken; de 'duikmachine' van John Lethbridge’.
publicatie: Duiken; Internationaal magazine van de onderwaterwereld.
jaar: juni 2002
nr. 6, pag. 38-39. 

publicatie: PZC van 10 september 2016
jaar: 2016