Albert Boes

Beveiliging van de pleziervaart

isbn: 978-90-12117-98-2
uitgever: SdU, Den Haag  
jaartal: 2006
druk:  
 
60 pag., paperback, € 18,55.
www.sdu.nl

Diefstal van en uit jachten, brand en explosie tijdens de vaart in de stalling zijn forse en kostbare problemen, met een eigen wereld van expertise- en schadebureaus die in deze sector zijn gespecialiseerd. In dit boek geeft de auteur Ing.AJ. Boes, vanuit zijn achtergrond van register risicodeskundige en publicist voor enkele nautische vakbladen, een introductie op de problematiek en een overzicht van de oplossingen die momenteel worden ontwikkeld.

In dit boek komen achtereenvolgens aan de orde: 1 De opsporing van gestolen jachten in de praktijk. 2 Schade-ontwikkelingen in de pleziervaartsector. 3 De praktijk van schade-afhandeling in de pleziervaartsector. 4 Schadepreventie aan boord van pleziervaartuigen. 5 Integrale diefstalbeveiliging van jachthavens. 6 Trends, conclusies en aanbevelingen in verband met schades in de pleziervaartsector.Terug naar overzicht boeken van deze schrijver