Albert Boes

Zaankanters en het water

isbn: 978-90-78381-16-7
uitgever: Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormer  
jaartal: 2007
druk: Met Jan Aafjes, Frank Boom, Fred Boom, Wladimir Dobber, Cees Kingma, Jur Kingma, Cees Paul, Peter Marcuse en Simon Zuurbier.  
 
224 pag., gebonden, met illustraties, € 37,50 (incl. BTW).
www.uitgeverij-noord-holland.nl

De Zaanstreek is ontstaan uit een aantal veeneilanden in een moerasgebied. Al twintig eeuwen lang voeren de inwoners permanent strijd tegen wateroverlast. Daarom heeft het waterbeheer altijd een belangrijke rol gespeeld in de bestuurlijke organisatie. Het is om die reden dat het water letterlijk en figuurlijk centraal staat in de streek. De Zaan ontwikkelde zich van één van de talloze veenstroompjes in het Noorderkwartier tot de economische slagader van de Zaanstreek.

Ook de maritieme kunst en het maritieme erfgoed getuigen van het grote belang van het water in de Zaanstreek. Beroemde buitenlandse kunstenaars lieten zich er vele eeuwen door inspireren.

In het boek komt de relatie tussen de landschapsvorming en de scheepvaart aan de orde want het gebied ontwikkelde zich al in de zeventiende eeuw van een maritiem cultuurlandschap tot een industrielandschap. De Zaanstreek was in vele opzichten anders dan andere streken. Zo ontbraken gilden waardoor vakmanschap andere kansen kreeg dan in de steden. De Zaanstreek speelde in de ‘Gouden Eeuw’ een hele belangrijke rol op het gebied van de houtzagerij, scheepsbouw en walvisvaart. De olie- industrie is na vier eeuwen nog steeds een basisindustrie in de Zaanstreek en Zaanse bedrijven zijn daardoor ook toonaangevend op het gebied van de verwerking van cacao. Nauw verweven met deze industrieën is tegenwoordig de tankvaartrederij, een aparte tak van scheepvaart. Daarmee komt de Zaan als moderne verkeersweg uitgebreid aan de orde.

Terug naar overzicht boeken van deze schrijver