Dirk Huizinga

Staveren, Hoofdstad van de Friese kusten

isbn: 978-90-77948-64-4
uitgever: Penn, Leeuwarden  
jaartal: 2011
druk: Met Binne Boarnstra, Klaas Jansma en Johan Prins.  
 
160 pag., geïllustreerd, gebonden, € 22,50.
www.penn.nl

In 2011 viert het oudste stadje van Friesland dat het 950 jaren stadsrechten heeft. Dat is een uiting van verregaande bescheidenheid. Want al veel langer behoort Stavoren, Staveren of Starum tot de aanzienlijkste steden van het oude Friesland.En dat strekte zich uit van het Zwin bij Vlaanderen tot de Wezer in noordelijk Duitsland.

Vanuit Staveren is een uniek zeerecht ontwikkeld en verbreid. Hier stond het eerste klooster in de noordelijke gewesten. En zelfs na zware tegenslagen in de dertiende en veertiende eeuw veerde de stad weer op.

Pas toen de visserij in het laatste kwart van de negentiende eeuw opbloeide, kreeg Staveren iets van de oude rijkdom terug. De Staverse jol werd het symbool van vitaliteit. Een van de oudste, mooiste jollen, de ST 16, is daarom terecht gerestaureerd. Het is, dankzij Johan Prins, een kunstwerk in hout geworden.

Tijdens de festiviteiten is de jol te water gelaten. Ongeveer op de plek waar de jol 110 jaren eerder voor het eerst van de helling gleed.Terug naar overzicht boeken van deze schrijver