Ton van Schoonhoven

'Zeemanstaal’ spreken we allemaal

isbn: 978-90-90221-48-9
uitgever: In eigen beheer.  
jaartal: 2007/2008/2014
druk: 6de druk  
 
Het boek is verkrijgbaar via: 023-5277838, www.zeemanstaal.nl en in een beperkt aantal boekhandels, € 14,50.
www.infogrotezeilvaart.nl

Normaal gesproken hebben we daar geen erg in. Als we er even over nadenken kunnen we wel enkele uitdrukkingen en gezegden bedenken waarvan het duidelijk is dat ze van oorsprong uit de (zeil)scheepvaart afkomstig zijn. Overstag gaan, bakzeil halen, iemand de loef afsteken en er is geen land met hem te bezeilen zijn dan al gauw gevonden. We gebruiken echter méér woorden, uitdrukkingen en gezegden die met de scheepvaart in verband gebracht kunnen worden, waaronder een aantal waarvan dat niet meteen duidelijk is.  

Die staan in dit boekwerkje. En dat niet alleen!…..  ‘Zeemanstaal’ spreken we allemaal is doorspekt met allerlei wetenswaardigheden en geeft aan welke werkzaamheden en situaties aan boord van zeilschepen ten grondslag hebben gelegen aan de betreffende uitdrukkingen en gezegden. Al met al krijgt u een beeld van het zeemansleven van vroeger, de omstandigheden waaronder de zeeman werkte en leefde en met welke gevaren hij te maken kreeg, zowel aan boord als aan de wal.

recensie

Elly Meijn

Zoals Ton van Schoonhoven in zijn voorwoord zegt: ´Ieder ambacht kent zijn specifieke vaktaal, zo ook met de scheepvaart. Maar er is geen enkele vakgroep die zo sterk zijn stempel heeft gedrukt op het algemene spraakgebruik als de zeilscheepvaart heeft gedaan!´ Dat komt, zegt hij, doordat de zeelieden vroeger veel langer van huis waren. Zij vormden een aparte vakgroep met een eigen taalgebruik. De elementen bepaalden zijn doen en laten en vooral ook zijn spreken. Eenmaal aan de wal gebruikte hij slechts die zeemanstaal. En die werd weer door de personen die in contact stonden met de zeeman overgenomen en zijn tegenwoordig volledig ingeburgerd. Wat dacht u van de zin: ´Heeft u wel eens geproost op de goede afloop, na alle klippen omzeild te hebben, waarna het u voor de wind ging en de tegenpartij bakzeil moest halen, als extra tegenvaller voor de kosten moest opdraaien en vervolgens aan de grond zat?´ De tekeningen zijn ook van de hand van Ton van Schoonhoven en maken het plezierig met ´Zeemanstaal´ in zee te gaan. Hij gaat er wel vanuit dat hij niet alle uitdrukkingen heeft gevonden, dus mist u iets, de schrijver staat open voor uw aan- of opmerkingen. www.zeemanstaal.nl

Terug naar overzicht boeken van deze schrijver