Ruud Paesie

Lorrendrayen op Africa. De Illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734.

isbn: 978-90-67076-27-2
uitgever: De Bataafsche Leeuw - Uitgeverij Van Soeren & Co.  
jaartal: 2008
druk:  
 
428 pag., hardcover, € 29,50.
www.bataafscheleeuw.nl

Op 3 juni 1621 verleenden de Staten-Generaal het octrooi aan de West-Indische Compagnie waarmee zij het alleenrecht verwierf op de scheepvaart en handel in het Atlantisch gebied.  Dit handelsmonopolie werd periodiek verlengd en zou betreft de handel op West-Afrika tot 1730 onveranderd van kracht blijven. Overtreding van het octrooi werd zwaar bestraft, maar desondanks werd dit handelsrecht stelselmatig door schepen uit de Republiek geschonden.

Vooral na de heroprichting van de WIC in 1674 hebben Zeeuwse smokkelschepen dit handelsmonopolie op grote schaal ontdoken. Deze lorrendraaiers, zoals ze destijds werden genoemd, zeilden met snelle en wendbare schepen naar de West-Afrikaanse kust waar zij Europese koopwaren tegen Afrikaanse producten en slaven verhandelden. Voor de bestrijding van deze illegale goederen- en slavenhandel rustte de WIC kruisers uit die op de West-Afrikaanse kust patrouilleerden.

Gedurende de laatste octrooiperiode (1700-1730) wisten compagnieschepen ruim vijftig lorrendraaiers op te brengen. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot en bij deze schermutselingen vonden vele tientallen zeelieden de dood. In dit proefschrift wordt de illegale goederen- en slavenhandel tijdens de laatste octrooiperiode van de WIC behandeld.

Terug naar overzicht boeken van deze schrijver