Jan Kooijman

Beter Varen met Platbodems

isbn: 978-90-64103-82-7
uitgever: Hollandia, Haarlem  
jaartal: 2002
druk:  
 
112 pag., hardcover, met foto's van Theo Kampa, de schrijver, Pieter Nijdeken en Hajo Olij, aquarellen van Jan Neef en tekeningen van de schrijver, € 19,50 te bestellen bij Heech by de Mar in Heeg.
www.hollandia-boeken.nl

In het eerste boek ligt de nadruk op praktische zaken van schip en tuigage. In het tweede is de techniek van het zeilen uitgangspunt.

Doordat de tekst vooraf gepubliceerd werd in de Spiegel der Zeilvaart hebben de lezers van dat blad al een voor[proefje kunnen nemen. Hun werd gevraagd om desgewenst te reageren, en dat deden ze dan ook, vooral in positieve zin. Zo heb ik het commentaar van velen in de definitieve tekst kunnen verwerken. Tevens bleek mij dat velen, ook zij die al jarenlang platbodemvaren, nog veel hadden opogestoken van hetgeen nu eens op schrift was gesteld.

Bij het schrijven heb ik steeds een gemiddeld kajuitjacht van zo'n zeven tot elf meter lengte voor ogen gehad. De inhoud is niet alleen gericht op de zojuist gestarte platbodemschippers, maar ook op reeds langer zeilenden die beter zouden willen presteren.

Terug naar overzicht boeken van deze schrijver