Sas Boot-Ton

Afgescheept!

isbn: 978-90-51797-47-3
uitgever: Gopher B.V., Amsterdam  
jaartal: 2011
druk:  
 
238 pag., paperback, € 15,95
www.gopher.nl

Sinds 2008 lopen Nederlandse charterschippers het risico aangehouden te worden door de havenautoriteiten, als ze met hun zeegaande zeilschepen Deense of Duitse havens aanlopen. De Deense en Duitse autoriteiten eisen dat de Nederlandse zeilschepen zijn voorzien van een SOLAS veiligheidscertificaat voor passagiersschepen. De Nederlandse chartervloot is de enige zeilvloot in Europa waar dit van geëist wordt. Geen enkel traditioneel zeilcharterschip is voorzien van een dergelijk certificaat. Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn Denemarken en Duitsland onredelijk, maar kan de Nederlandse overheid hier niets aan veranderen.

De houding van deze landen ten opzichte van de Nederlandse ondernemers is in strijd met de afspraken van de Europese Unie m.b.t. het vrije verkeer tussen lidstaten. Zij is ook in strijd met de afspraken die zijn vastgelegd door de International Maritime Organisation in Londen. Door de verdragen van deze twee conventies te schenden, handelen Denemarken en Duitsland ook nog eens in strijd met de conventie van Wenen, dat het verdragenrecht regelt. De vraag die de schipper en auteur zichzelf stelde voorafgaand aan het schrijven van 'Afgescheept!' was: Waarom kunnen Denemarken en Duitsland zich deze houding permitteren?

Hier zijn de documenten te vinden die de aanleiding en de basis vormen voor het belangrijkste deel van het boek. Deze documenten zijn grotendeels verkregen na twee verzoeken om openbaarheid van bestuur aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het eerste verzoek werd gedaan in het voorjaar van 2009 op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Een aantal dikke, samengebonden pakketten van e-mails, interne nota's, vergaderverslagen en brieven waren het resultaat. De instroom van stukken besloegen het tijdsbestek van een jaar, van voorjaar 2008 tot voorjaar 2009. Uit het eerste WOB-verzoek bleek dat het ministerie van V&W met Denemarken en Duitsland in september 2007 afspraken heeft gemaakt. Als gevolg van deze afspraken werden in de zomer van 2008 een aantal Nederlandse zeilschepen in Deense havens aangehouden. Volgens de Deense autoriteiten omdat de schepen niet waren voorzien van een SOLAS veiligheidscertificaat voor passagiersschepen. Twintig schippers, onder wie de schrijfster van het boek, besloten om het ministerie van Verkeer en Waterstaat in een Kort Geding aan te klagen wegens onbehoorlijk bestuur.

De rechter wees de vordering af omdat het causaal verband onvoldoende was aangetoond. Een belangrijke vraag bleef volgens de rechter onbeantwoord: als de Nederlandse overheid zich had verzet tegen de eis van Denemarken, was het resultaat dan anders geweest? Tegen de uitspraak gingen de twintig schippers in beroep. In het najaar van 2009 deden de schippers een tweede WOB verzoek om duidelijkheid te krijgen over het waarom van de afspraken. Ze wilden de ambtelijke stukken zien die betrekking hadden op de voorafgaande periode. Het ministerie hield nu ineens de meeste correspondentie achter. Maar uit geen van de overlegde stukken kon worden opgemaakt dat Denemarken of Duitsland voor september 2007 eisten dat de Nederlandse zeilschepen aan de zogeheten SOLAS-voorschriften voor moderne schepen zouden moeten voldoen. Er kwamen wel een heleboel andere zaken aan het licht.Terug naar overzicht boeken van deze schrijver