Arne Zuidhoek

Piraten Encyclopedie

isbn: 90-59112-73-3
uitgever: Aspekt, Soesterberg  
jaartal: 2006
druk:  
 
204 pag., paperback, € 19,95.
www.uitgeverijaspekt.nl

De zeerover of piraat, is een maritieme crimineel die uitsluitend voor eigen baat werkt, iemand die zich evenveel macht aanmatigt om ter zee te roven als een vorst ter land. Dat is de maatstaf die Arne Zuidhoek, erkend expert op het gebied van de maritieme geschiedenis, bij het samenstellen van dit persoonsregister heeft gehanteerd, het resultaat van 40 jaar onderzoek. 

Volgens deze strenge maatstaf is Piet Hein, een doortastend ambtenaar in dienst van de W.I.C., per se geen zeerover; en Willem van Oranje wel degelijk een uitbater van roofschepen. Van Oranje is slechts een van de vele Nederlanders die op Zuidhoeks monsterrol voorkomen, hetzij als Boekanier, als Watergeus, of als onverbeterlijke individualist.

Voor het eerst zijn de Nederlandse zeerovers, waaronder mannen de in hun tijd gezichtsbepalend waren voor de Nedrlandse macht ter zee, uitgebreid en op overzichtelijke wijze binnen één kaft verzameld. Met opmerkelijke carrières van mannen als Laurens de Graaf, Herman Breecklant en Ali Pisseling; en vrouwen als Nellie Cuyper. Romans op zich.

Deze encyclopedie bevat tegen de 1000 familienamen van Nederlandse en Belgische zeelui, die, door omstandigheden, wil of vrijheidsdrang gedwongen, zich aan de 'verkeerde kant van de lijn' bevonden.Terug naar overzicht boeken van deze schrijver