Arne Zuidhoek

Goud en roem. Wapenjongen van zeerover Laurens de Graaf.

isbn: 978-90-85605-64-5
uitgever: SWP, Amsterdam  
jaartal: 2009
druk:  
 
64 pag.,€ 14,90.
www.swpbook.com

Laurens de Graaf is in Nederland onbekend. De gegevens zijn geput uit bronnen in Spanje, Frankrijk, West-Indië en Noord-Amerika.

Er klinkt geschreeuw van bevelen naar de mannen die met de zeilen moeten werken. Het schip neemt een andere koers. Sommigen strekken de nekken, anderen wijzen. Het water verandert hier en daar van kleur en deining en verderop drijven hoge schuimkoppen op de golven. Gemompel stijgt op. Mart en Harpert gooien hun werk neer en springen naar het bovendek. Op alle schepen zien ze seinvlaggen, overal geven trompetten met veel getetter bevelen door: ´Alle hens! Alle hens aan dek!´ Dan stijgt er een oorverdovend gejuich op. De Franse oorlogsschepen zijn reddeloos verloren…

West-Indië, het gebied met namen als de Caraïbische Zee, Cuba, Curaçao en de Golf van Mexico, is in de zeventiende eeuw in handen van Spanje. De Spanjaarden halen er zilver en goud vandaan, vandaar dat er veel kapers rondzwerven. Een kaper is bijzonder gevreesd en heeft als bijnaam ´De Gesel van de West´. Het is Lorencillo, oftewel Laurens de Graaf uit Dordrecht.

Mart werkt als wapenjongen voor deze zeerover, die zal uitgroeien tot de grootste en beruchtste piraat van die tijd. Het leven aan boord is hard, maar Mart leeft en overleeft.Terug naar overzicht boeken van deze schrijver