Dirk Huizinga

Honderd jaar Volharding Stavoren

isbn: 9780244358495
uitgever: in eigen beheer  
jaartal: 2017
druk:  
 
Hardcover, 222 pagina's, prijs: € 38,32 (excl. BTW). Wordt binnen 3 tot 5 werkdagen gedrukt
www.dirkhuizinga.com 

Het nieuwe boek gaat over: Honderd jaar geleden nam Auke van der Werff uit Warga de jollenwerf van Ids Strikwerda in Stavoren over. Hij startte een ijzerwerf, scheepsbouwwerf Volharding, waar hij binnenschepen maakte als luxemotors en spitsen.

Na de Tweede Wereldoorlog zorgde zijn zoon Anton ervoor dat de werf bleef bestaan.

Op dit moment is diens zoon Auke directeur van jachtwerf Volharding in Stavoren, waar luxe Sturiërjachten worden gebouwd.

Terug naar overzicht boeken van deze schrijver