Cor Scholten

Zeilrederij Van Starckenborg van Straten

isbn: 9 789462 492684
uitgever: Walburg Pers, Zutphen  
jaartal: 2018
druk:  
 
352 pag., genaaid gebonden, geillustreerd. Prijs € 29,50. Te bestellen: Walburg Pers, Antwoordnummer 87, 7200 VB Zutphen.
www.walburgpers.nl

NIEUW - NIEUW - NIEUW In dit boek komen onderwerpen aan de orde die andere inzichten opleveren dan in de gebruikelijke maritieme literatuur. Zo wordt er een geheel ander licht op een aantal ‘bekende rederijthema’s’ geworpen. Het grootste hoofdstuk ‘De zeilrederij van Starkenborg van Straten 1830-1866’ is een tijdgebonden reconstructie van een zich ontwikkelende rederij in alle facetten over een periode van circa 36 jaar. Bijzonder is de unieke berekening van het rendement van alle 20 schepen met hun 166 reizen. Het geheel mag zeker als representatief worden beschouwd voor een grote zeilrederij in die tijd. De stoomvaart tekent zich tegen de horizon af.

Voorts is er de beschrijving van de opkomst van de Amsterdamse reders en scheepsbouwers in dezelfde periode met diverse kwantitatieve gegeven. Trends en de belangrijkste, leidinggevende personen worden nader belicht. Er wordt nader stil gestaan op de gemiste kansen van de Amsterdamse reders om zich los te maken van de afhankelijkheid van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Daarnaast wordt het scheepsleven van het fregatschip de Generaal List nader beschreven.

Het boek kan worden gezien als een invulling van de maritieme geschiedenis van een grotendeels nog onbeschreven eerste helft van de 19e eeuw. Het geheel is gebaseerd op langjarig bronnenonderzoek.

Terug naar overzicht boeken van deze schrijver