Hans Beukema

S.O.S. voor de hoek

isbn: 90-80468-48-7
uitgever: Maritext v.o.f., Delfzijl  
jaartal: 2005
druk:  
 
143 pag., ca. 100 foto's, genaaid gebonden, € 17,95.
www.maritext.nl

Hoek van Holland is een reddingstation met een unieke en tragische historie. Uniek, omdat 'de Hoek' als enige reddingstation over stoomreddingboten beschikte. Tragisch, omdat beide stomers bij reddingsacties verongelukten en beide bemanningen daarbij vrijwel voltallig om het leven kwamen. In 1907 vond het passagiersschip 'Berlin' tijdens zware storm een tragisch einde op de Noorderpier van de Nieuwe Waterweg. Het schip was onbereikbaar voor de reddingboot, die 48 uur pogingen bleef doen om de opvarenden te redden. Ondertussen dreven lijken op het strand aan en werd zegge en schrijve één persoon uit zee gered. Pas toen de storm luwde, werden nog 14 mensen van het wrak gehaald. De ramp in het zicht van de haven eiste 129 slachtoffers. Beukema besteedt terecht een heel hoofdstuk aan dit drama, dat indertijd de impact had van een nationale ramp.

In 1952 werd 'de Hoek' wederom door het noodlot getroffen. Tijdens zwaar stormweer verkeerden het stoomschip 'Merope' en twee hulpverlenende sleepboten van Smit Internationale sleepdienst gelijktijdig voor de Waterweg in nood, de reddingboot voer uit om hulp te bieden. Plotseling klonk over de radiotelefonie 'Man over de sport!'. Een van de in nood verkerende sleepboten meldde even later dat er een man in zwemvest voorbijdreef, maar onbereikbaar was. Reddingbootschipper Brinkman was overboord geslagen en werd niet teruggevonden. Enige dagen later spoelde zijn lichaam aan.

De schrijver voert ook een vrijwel onbekend fenomeen op: de opleiding van dolfijnen tot redders. De cursussen verliepen voorspoedig, maar de milieuaspecten in onze kustwateren verhinderden de indiensttreding van deze zwemmende redders.

Hans Beukema voert ons op meeslepende wijze mee met de reddingboot, maar ook aan boord van de in nood verkerende schepen. De schrijver besteedt ruimschoots aandacht aan de mensen achter de gebeurtenissen. Het levert indrukwekkende getuigenissen en veel met humor doorspekte anekdotes op. Een prachtig reddersboek, in woord en beeld!Terug naar overzicht boeken van deze schrijver