Dirk Huizinga

Staverse jollen

isbn:
uitgever: in eigen beheer  
jaartal: 2013
druk:  
 
292 paginas. Prijs ca. € 48.- excl. verzendkosten.
www.dirkhuiizinga.com 

NIEUW - NIEUW - NIEUW In de tweede helft van de 20e eeuw werd de Staverse jol een gewilde platbodem, onder meer door z'n stoere voorkomen, ruimte en handzaamheid. Oorspronkelijk waren het houten vissersjollen voor de Zuiderzee. Als jacht werden ze vanaf de jaren zestig vooral van staal gebouwd. Ook werden ze steeds groter, van rond de zes meter tot negen meter.

Die ontwikkeling van de jol wordt in dit boek besproken en met foto's toegelicht, waarbij er onder meer aandacht is voor de eerste bouwers (Roosjen en Wildschut) en voor Jaap Gipon die met zijn ontwerpen voor jachtjollen de basis heeft gelegd voor de latere populariteit van de Staverse jol als jacht.

Ook is er aandacht voor de ontwerpers en bouwers die met eigen jachtjollen bekend zijn geworden en voor restaurateurs die oude houten jollen een nieuw leven geven.

Het boek wordt afgesloten met een praktijkgerichte verhandeling over het varen met jollen en met aandacht voor organisaties die de jol als cultureel erfgoed willen behouden.Terug naar overzicht boeken van deze schrijver