Ton F.J. Pronker

Zeilend om de wereld 1985-1988 met “Kaap Bol IV” in vijf delen.

isbn:
uitgever: in eigen beheer  
jaartal: 2013
druk:  
 
De kosten van de vijfdelig set komen op ca. € 800,--. U kunt de set bestellen bij Ton F. Pronker, tel. 0562-451454 of per mail tfjpronker@hetnet.nl


NIEUW -- NIEUW -- NIEUW Het boek over mijn zeilreis rond de wereld 1985-1988 Degenen van U die ik nu aanschrijf hebben jarenlang geroepen dat als dat boek (eindelijk) klaar zou zijn, zij het willen aanschaffen ondanks mijn waarschuwin-gen dat het een boek van een onmogelijk grote omvang zou worden. De hierbij gaande foto van de vijf delen in A4-formaat met 620 tot 800 bladzijden per deel, totaal bevattende ca. 1100 bladzijden. tekst en 2500 bladzijden kaarten en foto's (eveneens voorzien van toelichtende tekst) moge dat duidelijk maken. Ik verwacht niet anders, en heb ik ook niet anders gedacht in de tien jaren dat ik er nu mee bezig geweest bent, dat geen hond – laat staan een uitgever – er in geïnteresseerd zou zijn. Maar ik heb het in de eerste plaats voor mijn eigen genoegen gedaan.

Nadat Joshua Slocum in 1897-1899 als eerste single-handed rond de wereld zeilde, zijn hem er voor 1939 nog maar enkelen daarin gevolgd. Maar in de halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog zijn veel van deze wereldreizen gemaakt en te boek gesteld. Zelf heb ik een honderdtal van dat soort boeken (in vijf verschillende talen) in mijn boekerij staan. De omvang daarvan ligt meestal zo tussen de 200 en 300 pagina's; 'normale' boeken dus. De wereld zit dus niet te wachten dat ene Pronker ook nog weer eens zo'n soort boek zou schrijven; alle zeilers weten zo langzamerhand wel dat de aarde inderdaad rond is.

k ben dus begonnen om voor mijzelf al hetgeen ik op die reis in journalen en brieven opgeschreven had, tot een leesbaar verhaal te maken. Dat wil zeggen: met ruime en meer gedetailleerde aandacht voor de nautische aspecten van de reis, maar ook met veel aandacht van wat ik al zo aantrof overal waar ik in het voetspoor of, zo men wil kielzog, van vroegere ontdekkingsreizigers, dichters en schrijvers trad. Daarnaast mijn ervaringen met medezeilers, maar vooral met andere culturen die in snel tempo aan het verdwijnen zijn. Het feit dat de Trans-Ocean Vereniging mij in 1988 hun zilveren medaille verleende, ging gepaard met het argument dat ik niet alleen single-handed om de wereld had gezeild, maar vooral ook om het feit dat ik daarbij een uitzonderlijk groot aantal baaien, eilanden, havens enzovoorts had bezocht. Daarbij kwam het feit dat een Engelse koopvaardijkapitein, met wie ik tijdens de reis bij een nachtelijke ontmoeting een lang gesprek over de VHF had, zich op een gegeven moment liet ontvallen dat hij jaloers was: "Jullie beoefenen nog het oude metier van navigatie en exploratie waarin je nog echte zeemanschap kunt beoefenen, terwijl wij langs zo kort mogelijke lijnen van de ene terminal naar de andere haven worden geschoven. Daarbij zien wij nog maar weinig van de wereld en de navigatie is voor ons tot elektronische routine geworden." Met dat gesprek in het achterhoofd denk ik dat ik in dit boek niet alleen veel meer ervaringen aan de wal heb verwoord, maar ook meer gedetailleerd aandacht aan de navigatie heb besteed dan ik in menig zeilersboek tegenkom.

Het feit dat enkelen in de familie en vriendenkring die grote delen van het manuscript al hebben gelezen en daar zeer enthousiast over zijn, betekent nog niet dat ik daarmee mijn schroom kan overwinnen om dit onmogelijk omvangrijke boekwerk te adverteren. Ik heb vooralsnog één exemplaar laten maken, ook om te controleren of alles in technische en typografische zin op z'n plaats staat, en de door mijzelf gedachte layout goed tot zijn recht komt, maar ook om het te kunnen tonen. Het boek, geheel in eigen beheer samengesteld, is typografisch niet volmaakt, foto's en kaarten hadden soms beter gekund. Maar, net als de reis, is het boek single-handed gemaakt en dat maakt het, althans voor mij uniek. De kosten van zo'n set van vijf delen komen op ca. 800 euro per set. Meer dan ik eerst gehoopt had en zeker zal ik daar nog wel op moeten toeleggen; maar dat heb ik er wel voor over om het in wat bredere kring verspreid te zien worden. Van mijn vorige boeken, zoals o.a. Het Barkschip Amicitia heb ik, behalve aan de Koninklijke Bibliotheek, ook exemplaren geschonken aan de bibliotheken van alle Nederlandse scheepvaartmusea alsmede enige buitenlandse musea. Voor dit boek zal ik mij beperken tot de Koninklijke Bibliotheek en tot de bibliotheek van het Friesch Scheepvaart Museum; het wordt te duur om er al te kwistig mee om te springen. Mocht U ondanks deze ontmoedigende woorden volharden in Uw mening dat het boek voor U de moeite waard zou kunnen zijn, dan verneem ik dat graag. Schroom niet om terug te komen op het voornemen het boek te willen hebben. Met vriendelijke groet, Ton F.J. PronkerTerug naar overzicht boeken van deze schrijver