Ton F.J. Pronker

Tien Eeuwen Eylandt Flielandt. Speciaal 'Lutine'- nummer.

isbn:
uitgever: Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt  
jaartal: 1994
druk: Verbeterde herdruk 1999.  
 Dit boekje gaat nu eens niet in op de goudvoorraad die het schip aan boord had en de vraag wat daar wel of niet van geborgen is, maar legt meer de nadruk op de nautische omstandigheden welke rond de reis van de ‘Lutine’ heersten in de context van de in 1799 reeds aanwezige Engelse vloot in de Noord-Nederlandse wateren.

Naar het oordeel van de schrijver is de ‘Lutine’ niet door slecht weer in het Zeegat van Het Vlie verzeild geraakt, maar moest daar een bepaalde taak vervullen die haar fataal is geworden.Terug naar overzicht boeken van deze schrijver