Hans Beukema

Delfzijl historiaal

isbn: 978-90-87440-05-3
uitgever: Maritext v.o.f., Delfzijl  
jaartal: 2009
druk:  
 
247 pag., uitverkocht.
www.maritext.nl

Rond het jaar 1200 werden in de monding van het riviertje Delf drie zijlen gelegd. Het plaatsje dat naast deze sluizen ontstond, kreeg de naam Delfzijl. Het militair-strategisch belang van de sluizen bleek groot. Er werd een vesting gebouwd, die herhaaldelijk het middelpunt was van strijd tussen regionale heersers. Later volgden bezettingen door Spanjaarden en Fransen. Ook de regio, de latere gemeenten Bierum en Termunten, speelde in die strijdtonelen een belangrijke rol.

Delfzijl schreef letterlijk geschiedenis toen Michiel Adriaansz. de Ruyter, terugkerend van een militaire wereldreis, in 1665 met zijn oorlogsvloot op de rede ankerde. Zeven jaar later werd zijn voorbeeld gevolgd door een retourvloot van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In 1813 was Delfzijl de laatste vesting waar de Fransen, na de troonsafstand van Napoleon, hun wapens neerlegden. De garnizoensplaats onderging een metamorfose toen de vestingwallen werden geslecht en de grachten gedempt. Delfzijl ontwikkelde zich nu tot een belangrijke havenplaats voor de kustvaart en de intercontinentale vaart. Evenals in de Franse tijd, was Delfzijl ook aan het eind van de Tweede Wereldoorlog het laatste slagveld in Nederland.

Delfzijl en de regio ondergingen vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw een explosieve verandering, toen zich aan de Eemsoever internationaal opererende concerns vestigden. De havenplaats werd nu haven- en industriecentrum. Een schaduwzijde van de vooruitgang was het verdwijnen van complete dorpen.

Delfzijl historiaal is geen geschiedenisboek in de gebruikelijke zin van het woord. De schrijver voert de lezer op verhalende wijze door de wordings- en bestaansgeschiedenis van Delfzijl en de regio. Tal van veelal onbekende feiten, vermakelijke anekdotes en rond driehonderd illustraties en foto's brengen de tekst tot leven.Terug naar overzicht boeken van deze schrijver