Bart Plouvier

De kleuren van de zee

isbn: 90 388 5902 3
uitgever: Nijgh & Van Ditmar/Dedalus  
jaartal: 1993
druk:  
 
142 pag., paperback. De schrijver kreeg voor dit boek de Lode Baekelmansprijs toegekend door de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde.


Deze bundel bevat 10 verhalen die alle, op de één of andere manier, met de zee te maken hebben. Deels zijn het schetsen van zeereizen van de auteur of van zijn jeugd aan de Belgische kust. Voor een ander deel zijn het fantasievolle vertelsels over historische figuren: Columbus, de zeeschilder Turner, Jonas en Moby Dick.

De verhalen zijn geschreven vanuit een verrassend perspectief, in een soms nuchtere, soms kleurrijk-poëtische stijl. De zee blijkt in deze verhalen een boeiende, raadselachtige, verlokkende of onbarmhartige wereld.

De verhalen zijn zo goed geschreven dat ook lezers die niet specifiek in zeeverhalen geïnteresseerd zijn ze kunnen waarderen.

Door H.J. de Loor.Terug naar overzicht boeken van deze schrijver