Ab Hoving

William Rex, een model van een zeventiende-eeuws oorlogsschip.

isbn: 978-90-40089-97-8
uitgever: Waanders B.V.  
jaartal: 2005
druk:  
 
96 pag., paperback, 80 kleuren- en 20 zwart/wit illustraties, € 14,95, webwinkel Rijksmuseum Amsterdam.
www.waanders.nl

In het Rijksmuseum staat een uitzonderlijk groot scheepsmodel uit 1698, de "William Rex'. Het is uniek in de wereld, niet alleen vanwege zijn omvang, zijn ouderdom en detaillering, maar ook vanwege de historische en politieke betekenis die eraan kan worden verbonden.

Dit dossier gaat uitvoerig in op de ontstaansgeschiedenis en de functie van dit 'pronkschipje' en belicht eveneens de de belangrijke rol van de scheepvaart in de Republiek en van de admiraliteiten.

Verder is er onder meer aandacht voor andere 17de-eeuwse scheepsmodellen, de constructie van grote 17de-eeuwse oorlogsschepen en het leven aan boord. Een verklarende woordenlijst met scheepstermen completeert dit boeiende boekje over de 'William Rex'.

Terug naar overzicht boeken van deze schrijver