Willem J.J. Boot

De Zierikzeese Stoomvaart  

isbn: 90-70531-06
uitgever: De Slavenkas, Zierikzee  
jaartal: 1985
druk:  
 
111 pag., met illustraties.


Om hun isolement te doorbreken waren de Zeeuwse eilanden aangewezen op bootverbindingen.

De auteur beschrijft in het bijzonder de stoomvaartverbindingen die vanuit Zierikzee werden onderhouden vanaf 1823 tot circa 1920. Deze studie is gebaseerd op archiefonderzoek, waarbij wel veel materiaal werd gevonden, maar ook veel hiaten bleken te bestaan. Het boekje is ingedeeld per traject met beschrijvingen van rederijen. Er is ook een fotogedeelte betreffende de stoomschepen.

Achterin volgen nog vlootoverzichten met scheepsbeschrijvingen en silhouetten op schaal. Voorin wordt een interessante indeling van de soorten stoomvaart-stuwingswerktuigen gegeven. Voor de Zeeuwen en degenen die in hun geschiedenis geïnteresseerd zijn vormt dit een onmisbaar werk. (bron www.verenigdeboten.nl - E.A. de Vries)

Terug naar overzicht boeken van deze schrijver