Graddy Boven

Geschiedenis Getekend. Vaderlands verleden vereeuwigd in potlood.

isbn: 978-90-5911-964-2
uitgever: Aspekt, Soesterberg  
jaartal: 2011
druk: Met Jack Staller.  
 
€ 19,95
www.uitgeverijaspekt.nl

Illustrator en striptekenaar Jack Staller (Leiden, 1942) heeft een voorliefde voor geschiedenis. Nauwkeurig brengt hij gebeurtenissen uit de historie middels olieverfschilderijen, potloodtekeningen en stripverhalen in beeld.  In Geschiedenis getekend. Vaderlandse geschiedenis vereeuwigd in potlood is een deel van zijn zwart-wit tekeningen bijeengebracht.  Veel van deze tekeningen zijn door de jaren heen her en der gepubliceerd. 

Het meest in het oog springend is Staller's bijdrage aan de laatste uitgave van De geschiedenis van de Lage Landen (4 delen) door Jaap ter Haar (1922-1998). In deze boeken vloeien tekening en tekst als bijna vanzelfsprekend samen, waarmee Staller in de voetsporen treedt van bekende illustratoren zoals Charles Rochussen 1814-1894), Cornelis Jetses (1873-1955), Johan Herman Isings (1884-1977) en Rien Poortvliet (1932-1995). Ogenschijnlijk eenvoudige losse krassen op papier, die vervolgens tot in detail zijn uitgewerkt. De tekenstijl van Jack Staller is aanstekelijk en inspireert. Tekeningen waarmee de Nederlandse geschiedenis opnieuw onder de aandacht van een groot publiek wordt gebracht.

Staller, afkomstig uit de reclamewereld, is eveneens bekend geworden via de stripreeksen De Vliegende Hollander, The Black Hawk Line, Pius en Dakota Dolly en de filmposters zoals De Boezemvriend, De Zwarte Ruiter, De Vierde Man, Blonde Dolly, Moord in Extase en Grijpstra en de Gier. 

Een kundig en begenadigd kunstenaar die hier terecht de ruimte krijgt en via de inleidende tekst van historicus Graddy Boven nader ingekleurd wordt.Terug naar overzicht boeken van deze schrijver