Ab Hoving

Scheepskamelen en waterschepen

isbn: 978-90-57306-03-7
uitgever: Walburg Pers, Zutphen  
jaartal: 2009
druk: Met Graddy Boven.  
 
96 pag., rijk geïllustreerd in kleur en zwart-wit, € 24,95.
www.walburgpers.nl

Aan het einde van de 17e eeuw slibt de havenmond van Amsterdam dicht, wat tot gevolg heeft dat schepen met bestemming Amsterdam voor de ondiepte Pampus vast komen te liggen. Scheepskamelen, door Marker waterschepen voortgetrokken, bieden vanaf 1690 uitkomst. 

De scheepsbouwer Cornelis van IJk noemt de scheepskamelen een ellendige talmerij doch lofflijk middel. Het 'kamelen' van een schip is kostbaar en neemt veel tijd in beslag, maar biedt tegelijkertijd de enige mogelijkheid om de scheepswerven van de Admiraliteit en de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Amsterdam te bereiken. Na de opening van het Noord Hollands Kanaal in 1824 worden de scheepskamelen, na 133 jaar trouwe dienst, overbodig en afgevoerd.

Het boek Scheepskamelen en waterschepen. Eene ellendige talmerij doch lofflijk middel volgt de geschiedenis van de scheepskameel en het waterschip en geeft antwoorden op technische vragen. Een revolutionaire technische toepassing, die navolging kent in Engeland, Frankrijk, Italië en Rusland. Eindelijk een boek waarin de scheepskameel van Meeuwis Meindertsz. Bakker centraal staat. Wanschepsels met een wonderlijk figuur, een groot lastdragend vermogen en een wiegende beweging!

Terug naar overzicht boeken van deze schrijver